Wednesday, 10 December 2014

Я, по-зелените да слязат да бутат линейката...

Младежът от офиса с модната лъмбърсексуална брада дръпва от цигарката и ми разказва следния виц:
Циганин и българин си купуват апартаменти по едно и също време, в един и същи блок, един и същи вход, на един и същи етаж. Двата апартамента са напълно еднакви, направо огледални. Засичат се двамата съседи на асансьора и циганинът казва:
- Комшу, вчера се замислих нещо. Да знаеш, че моят апартамент е два пъти по-скъп от твоя.
- Глупости, - възразява българинът. – Знам ти апартамента, същия е като моя, няма как да е два пъти по-скъп от моя.
- Може, - отвръща циганинът.  – По-скъп е защото аз имам за съсед българин, а пък ти имаш за съсед циганин.
Младежът се засмива на собствения си виц, ухилвам му се криво и аз...
Предполагам, че версия на този виц се е разказвала къде ли не